เทคนิคด้านการผลิตซีอิ๊วของบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ตราเด็กสมบูรณ์ได้ถูกถ่ายทอดสืบต่อจากบรรพบุรุษโดยนายถ่ง แซ่ตั้ง มีโรงงานแห่งแรก

ตั้งอยู่บนถนนสีลม ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 บริษัทฯ ได้ขยายการผลิตตั้งโรงงานแห่งที่ 2

ขึ้นซึ่งเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์การผลิตและการวิจัย อันทันสมัย และใช้เทคโนโลยีการผลิตชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้บริษัทฯก้าวสู่ความเป็นผู้นำ

ในอุตสาหกรรมการผลิตซีอิ๊วและเต้าเจี้ยวที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์

ซอสปรุงรสและอาหารอย่างครบวงจร บริษัทจึงได้ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ อาทิ ซอสหอยนางรม ซอสพริก น้ำจิ้มไก่ น้ำจิ้มสุกี้ เป็นต้น

เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างทั่วถึง ผลิตภัณฑ์ หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด “ตราเด็กสมบูรณ์” เริ่มส่งออกเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528

ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นที่ยอมรับทั่วโลก บริษัทฯ จึงได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทซีอิ๊วจากกระทรวงอุตสาหกรรม

ในปี พ.ศ. 2530 ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคุณวิเชียรที่หยั่งรู้ถึงความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นจึงได้สร้างโรงงานอันทันสมัยแห่งแรก ( โรงงาน1 )

ที่ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครบนเนื้อที่ 60 ไร่ในปี พ.ศ. 2523 เพื่อรองรับความต้องการของผลิตภัณฑ์ปรุงอาหาร “ตราเด็กสมบูรณ์”

ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในตลาดโลก บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด “ตราเด็กสมบูรณ์”

จึงได้เริ่มพัฒนาระบบองค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 โดยเปลี่ยนจากระบบครอบครัวเป็นระบบการบริหารแบบมืออาชีพ และนำวิธีตลาดสมัยใหม่มาใช้ ต่อมาปีพ.ศ. 2496

คุณวิเชียร ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ ได้ดำเนินการต่อจากบิดา ด้วยความวิริยะอุตสาหะทำการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง

ทำให้ผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว “ตราเด็กสมบูรณ์” ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วประเทศ เมื่อปริมาณความต้องการในการผลิตซีอิ๊วขาวและเต้าเจี้ยว “ตราเด็กสมบูรณ์”

เพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด “ตราเด็กสมบูรณ์” จำเป็นต้องขยายการผลิตและสร้างโรงงานใหม่โดยปรับปรุงสถานที่ตั้งบนถนนวัดไผ่เงินให้เป็นที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่และคลังสินค้าของบริษัทฯ